Historien i

TRYSERUMS

socken

 

 

 

 

 

Tryserum har en omfattande historia och flera historiska sevärdheter.

Mer information finns om följande:

 

 

 

Tryserum

Allmän historia

Tryserums kyrkruin

från 1200-talet

Tryserums kyrka

byggd 1785

Hembygdsgården

Fattigstugan

Tryserums skola

byggd 1925

Ekbacken

Missionshuset

Fogelvik

Kungabostad

Säterier o gårdar

med gamla anor

Kungsvägen

med historia

Tjustdräkten

Från Västervik

Källskär

Fiskeläge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

 

tryserumgardar.se»

Tryserum-Hannäs

Kulturhistoriska Stiftelse

 

Gård och släkt

Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelses årsbok behandlar eller berör en mängd gårdar, släkter och personer. Utgiven från 1996 - tidigare årgångar finns att köpa. Redaktör: Anders Bockgård.
Köpställen: Turistbyrån och genom redaktören, www.tryserumgardar.se

 

Sevärdhetsregister på CD
Fakta om 2551 platser i hela kommunen med bilder och hänvisning till karta.
Redaktör: Hannes Carlsson.

Utgiven 2005 av Valdemarsviks kommun.
Köpställe: Turistbyrån.

 

Tryserums socken. Några kapitel ur Tryserums och Fogelviks historia
En bygdedokumentation från forntid till 1950-talet. Författare: Manne Hofrén. Utgiven 1957. Köpställe: Tryserums Hembygdsförening.

 

Tryserums Hembydsförenings årsskrift
Skrifterna berör både historiska och nutida händelser. Redaktör: Lilian Nilsson.
Köpställen: Tryserums Hembygdsförening

och Auktionsbyrån i Valdemarsvik.

 

Gamla Wammarswyken. Kulturhistoriska strövtåg kring en svensk vik.
En bygdedokumentation skriven 1930, men utgiven först 2003 av Valdemarsviks Hembygdsförening. Författare: Richard Gothe. Köpställe: Turistbyrån.