Kattedals gammelskog


Kattedals gammelskog 


Denna gamla skärgårdsskog ligger längst inne i Kattedalsfjärden och består mest av barrskog.


Del av Östgötaleden går genom reservatet. Parkering saknas ännu.