Rögölsskogen


Rögölsskogen


Skogen innehåller en rik flora med flera sällsynta och rödlistade arter. Östgötaleden går genom området.


Parkering finns vid reservatet.