Historien i

TRYSERUMS

socken

 

 

 

 

Allmän historia

Tryserums kyrkruin

Tryserums kyrka

Hembygdsgården

Tryserums skola

Ekbacken

Fogelvik

Säterier o gårdar

Kungsvägen

Tjustdräkten

Källskär

 

 

Tryserum

Tryserum ligger i Valdemarsviks kommun och är Tjusts och Smålands nordostligaste socken. Den omfattar ca 17000 ha och har en folkmängd på ca 750 personer.

 

Under stenåldern (för 10000 år sen) låg hela Tryserum under havsnivån. Först 5000 år senare, i slutet på äldre stenåldern, torde landhöjningen fortskridit så långt att vissa delar var beboeliga. Fornfynd tyder på det. Många av byarna är redan från den hedniska forntiden (innan 1000-talet), vilket gamla gravplatser och andra fornfynd visar.

 

Efter kristendomens intåg byggdes, antagligen på 1100-talet, en kyrka vid Kyrksjön i Västertryserum. En ny kyrka byggdes antagligen på slutet av 1200-talet och ruinerna från den står kvar idag högt på en kulle med utsikt över Kyrksjön. Läs mer om gamla kyrkan. Denna del av socknen dominerades av självägande skattebönder och kyrkan. Samtidigt i öster hade stormansgården Löt (nuvarande Stjärneberg) vuxit och flyttat längre ut mot havet efter landhöjningen - den kallades nu Fogelvik. Genom systematiskt jordköp under 400 år, kom Fogelvik att äga över 50% av alla socknens hemman vid 1700-talets slut. På Fogelvik har inte mindre än tre kungligheter bott, och mycket av dess historia finns dokumenterad. Läs mer om Fogelvik!

 

Kyrkan flyttades i slutet av 1700-talet till en mer central plats i Tryserum genom greve Horns på Fogelvik inflytande. Han var mycket musikaliskt intresserad och kyrkan har en enastående akustik. Altaret har ritats av inredningsarkitekt Jean Eric Rehn som även gjort inredningar i Stockholms slott, Gripsholm och Drottningholms. Läs mer om kyrkan!

 

I byn Ingelsbo, där kyrkan står, är många gamla byggnader bevarade, t ex kyrkstallarna, fattigstugan, skolan och det gamla missionshuset. Alla byggnader används idag, om än i annan verksamhet. Men utvändigt ser inte byn så annorlunda ut än vad den gjorde för 100 år sedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockenvapnet är ritat av Per Andersson 1997. Vapnets störtade blå spets är Valdemarsviken, till vilken socknen gränsar. Fälten av guld kommer från vapnet för ätten Bonde som bodde på godset Fogelvik under 1400-talet. Kronan kommer från Fogelviks anknytning till Karl Knutsson och Karl XV som under mitten av 1800-talet bodde där. Ringarna föreställer socknens många sjöar.

 

 

 

 

Omgivningen runt kyrkan har inte ändrat karaktär under de senaste hundra åren.