Historien i

TRYSERUM

socken

 

 

 

 

Allmän historia

Tryserums kyrkruin

Tryserums kyrka

Hembygdsgården

Tryserums skola

Ekbacken

Fogelvik

Säterier o gårdar

Kungsvägen

Tjustdräkten

Källskär

 

 

Säterier och gårdar

Tryserum består mest av odlad mark och här finns flera större gods och gårdar med hundraårig historia.

 

Fogelvik har medeltida anor och hade med underlydande säterier och gårdar sin största omfång i slutet av 1700-talet. Godset ägdes från 1400 talet till 1720 av ätten Gyllenstierna, som hade ganska stora barnkullar, varför godset vid ett flertal tillfällen stympades och delades vid generationsskiften. Flera ståndsmässigt bebyggda gårdar, d.v.s. säterier behövdes därför som bostad och kompensation för yngre syskon. Under 1620-30-talet tillkom sålunda Vittviks, Stjärnö, Kurums och Löts (Stjärnebergs) säterier. Under 1700-talet köptes de åter till modergodset. 1802 frånsåldes Vittviks säteri, 1851 avskildes Hornsbergs (Kurums) säteri och 1909 avstyckades Stjärnebergs säteri.

 

Utan att någonsin ha varit säterier, finns i Tryserum några större gårdar som ägts och bebotts av ståndspersoner. Det är Snällebo och det är Brantsbo och Skönero (Skinnebo), som under 1800-talet ägdes av släkten Trysén. Stora egendomar är även Öjelsbo, som tidigare varit utgård under Forsby och Hornsberg samt Skårsjö, som varit utgård under bl.a. Eds bruk och Stensnäs säteri. Gamla släktgårdar, som ägts inom gamla och besuttna bondesläkter med rötter i medeltiden, finns bl.a. i Skrickerum och Käggla. De äldsta kvarstående mangårds-byggnaderna i Tryserum är troligen Sjärneberg uppfört under 1600-talet, Snällebo 1730-talet, Skrickerums Krongård 1700-talet, Fogelviks slott 1790-talet, Skårsjö Krongård 1790-talet. Vid Kvädö och på Källskär med flera ställen, finns ålderdomliga ryggåsstugor från 1700-talet.

 

Text: Anders Bockgård

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogelvik

 

 

Hornsberg

 

Snällebo

 

Vittvik