Historien i

TRYSERUM

socken

 

 

 

 

Allmän historia

Tryserums kyrkruin

Tryserums kyrka

Hembygdsgården

Tryserums skola

Ekbacken

Fogelvik

Säterier o gårdar

Kungsvägen

Tjustdräkten

Källskär

 

 

Ekbacken - Missionshuset

I den natursköna byn Ingelsbo, strax intill kyrkan och skolan, ligger Ekbacken som innehåller både vandrarhem och festlokal. Huset var tidigare ortens missionshus.

 

Huset byggdes 1876 som missionshus av Nordöstra Smålands Missionsförening (nordöstringar *). Marken tillhörde Ingelsbo 1, nuvarande gården "Kullen" och styckades inte av förrän 1917. Tomten köptes av den lokala föreningen Tryserums Evangelistiska Lutherska Missionsförening till ett pris av 150 kronor.

 

Fram till 1970-talet var föreningen aktiv och då var medlemsantalet så litet att föreningen sålde huset. I många år hölls auktion en gång per år som besöktes av alla som bodde i närheten.

 

Huset stod sedan mer eller mindre tomt till 1996 då Tryserums Intresseförening köpte det förfallna huset. Varken vatten eller avlopp fanns. Ett enormt renoveringsarbete startades av sju familjer som arbetade ideellt. Huset upprustades från golv till tak. Avlopp och vatten drogs in och en ny våning byggdes för vandrarhemmet.


* Nordöstringar kallas anhängarna af en religiös riktning, som är mest utbredd i Småland och Östergötland. De ha sitt namn efter Nordöstra Smålands, sedan kallad östra Smålands missionsförening, som bildades på 1860-talet och till hvilken de fleste af dem anslutit sig. De ha ej skilt sig från statskyrkan. C. 0. Rosenius' skrifter äro deras läras grund, och de draga ut de yttersta konsekvenserna af hans framställning. De utmärka sig därför för ensidigt framhållande af Kristi ställföreträdande tillfyllestgörelse. Som riktningens upphofsman räknas predikanten i Västervik 0. A. Welin (d. 1896).
Källa: Nordisk Familjebok 1876-1926.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer på Ekbackens hemsida

 

 

 

 

Vykort från början av 1900-talet

 

 

 

Det gamla missionshuset ser nästan likadant ut idag exteriört, som när det byggdes.