Historien i

TRYSERUM

socken

 

 

 

 

Allmän historia

Tryserums kyrkruin

Tryserums kyrka

Hembygdsgården

Tryserums skola

Ekbacken

Fogelvik

Säterier o gårdar

Kungsvägen

Tjustdräkten

Källskär

 

 

Tryserums gamla kyrka

Med en bedårande utsikt över Kyrksjön, högt uppe på en kulle låg den gamla kyrkan som brukats under minst 600 år. Ruinerna går att beskåda än idag i Västertryserum.

 

 

Efter kristendomens intåg byggdes antagligen på 1100-talet en kyrka vid Kyrsjön i Västertryserum. En ny kyrka byggdes förmodligen på slutet av 1200-tale och renoverades och byggdes ut under åren. En omfattande brand 1660 förstörde de flesta byggnader och kyrkobalken, endast yttermuren på kyrkan fanns kvar. Allt byggdes snart upp igen med hjälp av donationer, bl a av kung Karl XI som skänkte 500 daler kopparmynt. 1628 hade klockstapeln 3 klockor. 1657 omstöptes de två största till en. De två klockorna smälte ner i branden 1660 och omgjöts till en mindre. 1673 fick kyrkan en ny, större klocka som ringes sönder 1753 och måste gjutas om. Denna klocka togs ner 1784 och fördes till nya kyrkans torn.

 

I början av 1700-talet rämnade den västra gaveln på kyrkan och återuppfördes med ekonomisk hjälp av kollekten. Några år senare byggdes koret ut på bekostnad av greve Arvid Horn på Fågelvik, varunder det Hornska gravkoret lades. Ett Gyllenstiernskt gravkor fanns redan sedan 1500-talet. Här begravdes Nils Gyllenstierna 1720 som den siste i sin ätt.

 

Mellan 1739 och 1743 genomförs en större interör reparation. Kyrkan målas och nya bänkar kommer på plats. Och några år senare, 1746, invigs en ny orgel bekostad av greve Adam Horn på Fågelvik.

 

Det mesta av kyrkans interör var gåvor från traktens rika bönder och de största donatorerna var från herrskapen på Fågelvik, Hornberg, Vittvik och Snällebo. Här fanns bland annat en förgylld predikstol, snidade skulpturer, målade tavlor, ljuskronor, ljusarmar, lampetter, kyrksilver och skrudar.

 

Under den stora folkökningens tid på 1700-talet blir kyrkan för liten och man diskuterar länge om kyrkan skall utökas eller om en ny skall byggas på samma plats. Traktens nye patronus, greve Gustaf Horn, föreslog en nybyggnad och dessutom att man placerade den nya kyrkan i östra Tryserum, närmare hans gods. Sockenstämman var oense om frågan, men vid votering vann hans förslag då hemmantalet som räknades vid voteringen var större i de östra delarna. Beslutet överklagades till högre ort, men fick avslag.

 

Inventarier liksom kistorna i Gyllenstiernas och Horns gravkor flyttades över till den nya kyrkan. Att flytta de 22 kistorna var inte ett lätt företag. Flera av kistorna var av marmor och för stora och tunga att ta upp ur de trånga gravkoren. Kistorna fick tas isär och sättas ihop igen i den nya koret. 46 par hästar och 150 man samlades ihop för denna färd.

 

Ruinerna från den medetida kyrkan finns i Västertryserum vid gamla prästgården. Under sommaren brukar en friluftsgudstjänst hållas här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkspiran

 

Kyrkoruinen som den antogs se ut under 1750talet, ritad av Eric Ihrefors.

 

 

Kyrkoruinen som den ser ut idag.