Historien i

TRYSERUM

socken

 

 

 

 

Allmän historia

Tryserums kyrkruin

Tryserums kyrka

Hembygdsgården

Tryserums skola

Ekbacken

Fogelvik

Säterier o gårdar

Kungsvägen

Tjustdräkten

Källskär

 

 

 

Tryserums hembygdsgård

Hembygdsgården är en samlingsplats och ett museum med gamla föremål som använts i jordbruk, hushåll och hantverk.

 

Nedanför kyrkan, på andra sidan vägen, ligger Tryserums hembygdsgård. Huvudbyggnaden upfördes i mitten av 1800-talet som fattigstuga, sedermera ålderdomshem. När ett nytt ålderdomshem byggts hyrdes lägenheter ut fram till 1960-talet. Från 1963 har byggnaden med uthus disponerats av hembygdsföreningen.

 

Föreningen disponerar även den s.k. Siverska flygeln och Såghuset som ligger nedanför den gamla kyrkoruinen i Västertryserum.

 

Läs mer om Hembygdsföreningen