Historien i

TRYSERUM

socken

 

 

 

 

Allmän historia

Tryserums kyrkruin

Tryserums kyrka

Hembygdsgården

Tryserums skola

Ekbacken

Fogelvik

Säterier o gårdar

Kungsvägen

Tjustdräkten

Källskär

 

 

Tryserums Friskola

Mitt i byn Ingelsbo lever den gamla småskolan kvar trots det sjunkande elevunderlaget. Här samsas flera årskurser i samma klassrum och med naturen runt om är det en liten idyll.

 

1994 beslutade Valdemarsviks kommun att lägga ner socknens sista skola, Tryserums Kyrkskola. Föräldrarna tog saken i egna händer och bildade en friskola som drivs av Tryserums Friskola AB.

 

1925 byggdes skolhuset där det idag ligger för barn i årskurs 1-6. Prästerskapet var sedan gammalt ålagda att lära sina medlemmar läsa. I Kyrkolagen 1686 förskrivs att kyrkoherden eller klockaren bedriver undervisningen i läsning. 1722 var klockaren i Tryserumen gammal bondeman som församlingen hade föga nytta av. 1791 fick socknen en framstående och omtyckt klockare och barnalärare, Anders Dahlgren. 1813 får Tryserum en så kallad lancasterskola vid Fogelvik. Lancastermetoden, som kom från London, gick ut på att de äldre eleverna undervisade de yngre. Lancesterskolan på Fogelvik bekostades av dåvarande godsherren, greve Carl Henrik Posse. 1830 flyttas den till Hornsberg och 1842 blev den en fast folkskola. Tre ambulerande skolor fanns också i socknen.

 

1855 byggdes en ny sockenskola vid Tryserums kyrka. Och 1925 byggdes slutligen den nuvarande skolan och den gamla blev församlinghem. I församlingshemmet finns även skolans fritidshem och förskola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om Tryserums Friskola på deras hemsida

 

 

 

Skolan byggdes 1925

 

 

Den tidigare skolan är idag inhyser skolans förskola och fritidshem samt församlinghem.