Historien i

TRYSERUM

socken

 

 

 

 

Allmän historia

Tryserums kyrkruin

Tryserums kyrka

Hembygdsgården

Tryserums skola

Ekbacken

Fogelvik

Säterier o gårdar

Kungsvägen

Tjustdräkten

Källskär

 

 

Den gamla kungsvägen

I Tryserum på natursköna vägar som en gång var riksvägen eller kungsvägen mellan Stockholm och Kalmar går en del av Östgötaleden.

 

Den medeltida sträckningen är intakt från Älgerum i norr till Botorp i söder och markerad vandringsled följer den nästan hela vägen, en sträcka på ca 1,5 mil. Längs vägen finns milstolpar huggna i kalksten från 1700-talet. De sattes upp på varje 1/4 mil och ett flertal finns kvar.

 

Mellan Älgerum och Västertryserum (kyrkbyn), görs en avstickare till den natursköna Bymossegöl. Här finns rastbord och vindskydd med eldstad vid vattnet. Runt sjön finns myrmark av norrlandskaraktär med hjortron.

 

Leden går förbi Kyrksjön och avstickaren upp till Loboklint ger en vacker utsikt över sjön och kyrkbyn. Här finns rastbord. I kyrkbyn passerar man Tryserums gamla kyrkoruin. Kyrkan slutade användas i slutet av 1700-talet.

 

Leden är sedan lättgången längs vägen som går förbi Vindommen. Här passerar man Knappekulla där ett gästgiveri en gång fanns. Vid laga skiftet i mitten på 1800-talet flyttades endast två gårdar ut från byn och den har kvar sin karaktär av en oskiftad by. Lite längre söderut finns en brant backe som kallas för Ropställsbacken. Namnet kommer av att man ropade över sjön till gården Porsnäs och bad om draghjälp uppför backen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milstolpe längs kungsvägen

 

 

Utsikt från Loboklint